تازه ترین

مطالب کارسوق ملی مهندسی ژنتیک

تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و شیوه نامه های
کارسوق ملی مهندسی ژنتیک را مشاهده فرمایید:
اطلاعیه شماره 16: نحوه برگزاری مرحله دوم کارسوق مهندسی ژنتیک
نحوه برگزاری مرحله دوم کارسوق مهندسی ژنتیک: آموزش پیشرفته (ویژه برگزیدگان آزمون علمی)
اطلاعیه 15: اسامی گروه های برگزیده آزمون علمی "ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک"
اسامی گروه های برگزیده آزمون علمی "ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک"
اطلاعیه ۱۴: تمدید زمان برگزاری آزمون مقدماتی
اطلاعیه ۱۴: تمدید زمان برگزاری آزمون مقدماتی برای گروه های روز جمعه ۴ آذر
اطلاعیه۱۳: تمدید زمان ازمون برای گروههای پنج شنبه ۳ آذر
اطلاعیه۱۳: تمدید زمان آزمون برای گروههای پنج شنبه ۳ آذر
اطلاعیه۱۲: زمان و نحوه برگزاری آزمون علمی (مرحله آموزش مقدماتی )
زمان و نحوه برگزاری آزمون علمی (مرحله آموزش مقدماتی ) ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
اطلاعیه11: تمدید زمان تکمیل فرایند ثبت نام توسط دانش آموزان
اطلاعیه11:تمدید زمان ثبت نام تکمیل فرایند ثبت نام توسط دانش آموزان
اطااعیه10: زمان و نحوه برگزاری پیش آزمون
زمان و نحوه برگزاری پیش آزمون ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
راهنمای محتوای مقدماتی جهت شرکت در آزمون روزهای 3 و 4 آذر
راهنمای مطالعه محتوای مقدماتی جهت شرکت در آزمون ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک
اطلاعیه ۸: تکمیل فرایند ثبت نام توسط دانش آموزان
لزوم تکمیل فرایند ثبت نام و ورود به حساب کاربری پیش از برگزاری آزمون توسط دانش اموزان
بالا